Disclaimer

Scheffer Verzekeringen & Hypotheken (Kamer van Koophandel: 34231705), verleent u hierbij toegang tot www.scheffer-makelaardij.nl en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.

Scheffer Verzekeringen & Hypotheken behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. 

De informatie op www.scheffer-makelaardij.nl is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van Scheffer Verzekeringen & Hypotheken. 

Beperkte aansprakelijkheid

Scheffer Verzekeringen & Hypotheken spant zich in om de inhoud van www.scheffer-makelaardij.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. 

De op www.scheffer-makelaardij.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Scheffer Verzekeringen & Hypotheken. 

In het bijzonder zijn alle teksten op www.scheffer-makelaardij.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Voor op www.scheffer-makelaardij.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Scheffer Verzekeringen & Hypotheken nimmer aansprakelijkheid aanvaarden. 

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Scheffer Verzekeringen & Hypotheken en haar licentiegevers. 

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Scheffer Verzekeringen & Hypotheken, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is. 

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.